Basisopleiding gedetailleerd programma 2022


Dag 1: Sluiten van de arbeidsovereenkomst


• Soorten arbeidsovereenkomsten
• Bedingen
• Verplichtingen bij aanwerving

Dag 2: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

• Bepaling en evolutie van het loon
• Wat is loon voor de RSZ?
• Wat is belastbaar loon?
• Van bruto naar netto
• Uitbetaling van het loon
• Loondocumenten

Dag 3: Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

• Gewaarborgd dagloon
• Klein verlet
• Ziekte of ongeval
• Arbeidsongeval
• Moederschapsverlof en adoptieverlof
• Tijdelijke werkloosheid
• Verlof om dwingende redenen
• Tijdskrediet en thematische verloven
• Jaarlijkse vakantie

Dag 4: Uitvoering van de arbeidsovereenkomst - het loon

• Overuren, overloon en inhaalrust
• Bijkomende uren ingeval van deeltijdse prestaties
• Zondagsrust
• Feestdagen
• Nachtarbeid

Dag 5:
Uitvoering van de arbeidsovereenkomst – arbeidsduur
• In gemeen akkoord
• Opzegging
• Verbreking
• Dringende reden
• Impliciet ontslag: ongerechtvaardigde afwezigheid, handeling gelijkgesteld met een verbreking
• (Langdurige) ziekte
• Kennelijk onredelijk ontslag
• Outplacement
• Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)
• Collectief ontslag

INSCHRIJVEN